logo

Lắp Đặt Hệ Thống Âm Thanh Cho Bệnh Viện K

Vào ngày 20/9/2022 vừa qua Gia Bảo Audio đã hoàn thiện và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh cho bệnh viện K :

Các thiết bị lắp đặt cho bệnh viện K :

- 6 loa treo tườn

Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống âm thanh tại bệnh viện K